สาขาตะวันออก : 367/5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
สาขาภาคกลาง : 12 สุขุมวิท93 (พึ่งมี9) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

บริการของเรา

Lube

Consult

ให้คำแนะนำปรึกษารวมถึงการทำ Cost Saving ในการเลือกใช้สารหล่อลื่นที่ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่คุ้มค่า

Lube

Survey

บริการสำรวจเครื่องยนต์ และ เครื่องจักรที่ใช้งานในปัจจุบัน เพื่อคัดสรรสารหล่อลื่นที่เหมาะสม

Lube

Analysis

การตรวจสุขภาพของน้ำมัน เพื่อให้รู้ระยะการเปลี่ยนถ่ายที่แท้จริง

Lube

Coach

อบรมให้ความรู้พื้นฐานน้ำมันหล่อลื่น ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ เครื่องจักร เช่น ระบบเกียร์ ระบบไฮโดรลิค ระบบเทอร์ไบน์

Lube

Fast Check

วิธีการที่ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติสารหล่อลื่นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง เหมาะกับงานที่ต้องการทราบผลทันทีเพื่อการตัดสินใจที่เร่งด่วน ในกรณีพบสิ่งผิดปกติ เพราะการส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการภายนอกนั้นต้องใช้เวลาที่นานกว่าในการจัดส่งและรับทราบผล

Blow-by

Inspection

การตรวจสอบแรงอัดในห้องเผาไหม้ หรือปริมาณแก๊สไอเสียส่วนหนึ่งที่รั่วไหล่านแหวนลูกสูบ – กระบอกสูบ ลงสู่อ่างน้ำมันเครื่อง ซึ่งเป็นแก๊สที่ต้องระบายออกไป โดยถ้าพบว่าแก๊สมีปริมาณมากเกินไป จะสะท้อนให้เห็นถึงการเกิดการสึกหรอของแหวนลูกสูบและกระบอกสูบ ซีลก้านวาล์วและอื่นๆ

Lube

Video Check

ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของการชำรุดและความเสียหายของเครื่องยนต์ได้ด้วยการถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่น้อยลง ประหยัดค่าอะไหล่และการบำรุงรักษาโดยไม่จำเป็น

LubeFill

บริการเติมน้ำมันเข้าสู่ระบบอย่างถูกวิธี

Nas

Filtration

การทำให้น้ำมันบริสุทธิ์โดยกำจัดสิ่งปนเปื้อนเพื่อยืดอายุน้ำมัน การกรองถูกออกแบบมาเพื่อยืดอายุน้ำมันโดยการทำให้น้ำมันสะอาดขึ้น  น้ำมันสะอาดช่วยยืดอายุเครื่องจักร  ด้วยน้ำมันที่มีระดับความสะอาด ISO/NAS ที่ผ่านมาตรฐานผู้ผลิต (OEM) จะช่วยให้คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตโดยรวม เทียบกับการที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเร็วกว่าปกติ

Vanish

Removal

การกำจัดคราบวานิช เพื่อการใช้งานเครื่องเทอร์ไบน์ และคอมเพรสเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพการกำจัดคราบวานิช เพื่อการใช้งานเครื่องเทอร์ไบน์ และคอมเพรสเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเอกสาร TSD/MSDS

ขอใบเสนอราคาหรือรายละเอียดสินค้า